• +070-99 55 450
 • carolina@howtomove.se

Forskning

Forskning

Vad finns det för för forskning?

Asymmetrier hos ryttare och häst

Visste du att dina snedheter och asymmetrier som ryttare avspeglar sig i hur hästen rör sig och kan använda sin kropp? Det i sin tur kan påverka både din hästs prestation och i skador som uppstår. Om du är symmetrisk i dina leder, muskler och ditt sätt att använda kroppen kommer du även kunna hjälpa din häst med dess snedheter. Istället för att ni förstärker varandras svagheter kan ni bygga upp varandra. Med hjälp av en fysioterapeutisk bedömning av dina styrkor och svagheter satta i relation till dins hästs svagheter och de krav som ställs i den gren du håller på med ger du din häst bättre förutsättningar att prestera bättre, vara mer symmetrisk och undviker en riskfaktor för förslitningsskador! Hur går allt detta fantastiska till undrar du säkert nu, för visst låter det för bra för att vara sant?

 

Forskning på ryttarens asymmetrier

Jag ska börja med att kort summera forskningsläget, innan jag går in på hur jag jobbar och varför jag gör som jag gör. Forskningen har visat att ryttare har ett asymmetriskt rörelsemönster (1) och blir mer asymmetriska ju längre de har ridit. Många blir snedare i bäckenet vilket leder till en sk funktionell benlängdsskillnad, även ryggproblem blir vanligare (2). Att detta överförs på våra hästar när vi rider är ganska självklart, men även det har forskningen visat genom att t ex mäta tryck under sadeln och hästens steglängd (3).

 

Sned sits – vad kan jag göra?

Det fina i kråksången är att DU kan göra något åt det här SJÄLV! Det behöver inte gå så långt, och även om det har gjort det kan du ställa saker och ting till rätta. Det visar ett par studier som har undersökt effekterna av coreträning och fysioterapi (3, 4). Enbart med en timmes specialdesignad coreträning för ryttare i veckan kan du bli mer symmetrisk i din sits och sitta stadigare, få en mer symmetrisk häst och vet du vad? Hästarnas steglängd i denna studie förbättrades med hela 8,4 % på bara två månader (3). Otroligt! Utöver detta har ett forskarteam i Storbritannien tyckt sig kunna se att detta påverkar om hästarna blir halta och att man eventuellt kan behandla hästarnas hälta genom hur ryttaren sitter i sadeln. Därför pågår forskning som undersöker hur stor ryttarens effekt på om hästen utvecklar hälta är.

 

Vad har forskningen visat?

Så, svaret på frågorna ovan, det finns alltså bevis för att:

 • Du kan bli mer symmetrisk som ryttare av att träna dig själv.
 • Det kan ge dig en mer symmetrisk häst
 • Din hästs steglängd kan förbättras avsevärt av detta, och det har tränarna till en av mina kunder också konstaterat

Det pågår forskning om:

 • Hur ryttarens sits och styrka påverkar hästarnas hälta, men man vet genom mätningar att hästen får ett asymmetriskt rörelsemönster av att ryttaren sitter snett, se video här.

 

Egna slutsatser

Svaret på de sista två frågorna är mina egna slutsatser, baserade på den forskning jag läst och den erfarenhet jag har:

 • Om du sitter stabilare i sadeln kan du ge korrektare hjälper, ”bruset” av inkorrekta hjälper minskar och hästen kan lättare uppmärksamma vad du vill förmedla till den, den upplevs som känsligare för hjälperna.
 • Om du rider bättre och mer symmetriskt ökar dina förutsättningar för bättre resultat på tävlingsbanan, oavsett om det gäller hoppning, dressyr eller fälttävlan. Och om du har en friskare häst slipper du onödiga avbrott i träning och tävling, vilket utöver ett roligare liv med din häst också det ger bättre förutsättningar på tävlingsbanan.

Så nu förstår du vilken inverkan DIN kropp kan ha på både din häst och era tävlingsresultat. Vill du komma igång men vet inte hur? Läs vidare under sitsanalys eller ekipageanalys.

 

Referenslista

 1. A preliminary study into rider asymmetry within equitation. 2009. D. Symes & R. Ellis. 2009. The Veterinary journal 181 (2009) 34-37.
 2. Posture, flexibility and grip strength in horse riders. 2014. Sarah Jane Hobbs, Joanna Baxter, Louise Broom, Laura-Ann Rossell, Jonathan Sinclair and Hilary M Clayton. Journal of human kinetics 42: 113-125.
 3. The influence of an 8-week rider core fitness program on the equine back at sitting trot. 2015. Alexandra Hampson and Hayley Randle. International Journal of Performance Analysis in Sport, Volume 15, Number 3, December 2015, pp. 1145-1159(15)
 4. Practical application of dismounted exercises to improve the riders’s seat. 2010. Marie Zetterqvist Blokhuis. In: Proceedings of the 6th International Equitation Science Conference 2010, Uppsala, Sweden, July31-August 2, 2010.