• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Tjänster

Tjänster

* undersöker vidare orsaken till dina problemområden och eventuellt smärtande områden

För mer utförlig information om de olika tjänsterna, läs här:

Metod

Metoden som jag använder kallas för ”Vertikal balanserad ridning” och bygger på en treenighet; ryttare, häst och sadel. För ett optimalt resultat måste ryttaren stärka upp hästens ”svagheter”, alltså balansera upp hästens rotation. Därav krävs det att jag ser din häst för att kunna göra en korrekt bedömning av vad du som ryttare behöver ha för styrkor. Utöver det krävs det att du har en väl anpassad sadel – inte bara utifrån hästen, utan även utifrån hur ditt bäcken är utformat – för att du ska komma i balans i din ridning och komma nära hästens rörelsecentrum. Om du har hästen långt härifrån kan vi dock komma en bra bit på vägen genom att enbart undersöka dig.