• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Ekipageoptimering

Ekipageoptimering

En heltäckande scereening av dig och din häst!

Vid en ekipageoptimering kommer jag ut till ditt stall eller närliggande stall med tillgång till ridbana/ridhus. Jag kontrollerar både dig som ryttare, hästens rotation samt hur väl din sadel är anpassad till både dig och hästen. Utifrån vad testerna visar får du råd om övningar att träna på både av- och uppsuttet för att hjälpa dig att sitta så stabilt som möjligt i sadeln.

Detta ingår:

  • Sitsanalys av ryttare
  • Kontroll av hästens rotation
  • Kontroll av sadelns anpassning till ryttaren och hästens rörelsecentrum
  • Kontroll av hur du använder din kropp till häst samt tips på hur du kan stabilisera upp dig
  • Råd om träning av- och uppsuttet

Tidsåtgång: ca 2 timmar

Osäker på vad du ska välja? Se jämförelsetabellen av mina tjänster här.

OBS! Bokning via telefon eller mail!