• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Diagnos och behandling

Diagnos och behandling

Bedömning och diagnos

Hos mig grundar sig din behandling på en utförlig undersökning, där jag som behandlare tar reda på både vilka strukturer som gör ont – diagnos – samt den bakomliggande orsaken till detta – funktionsdiagnos. Denna bedömning grundar sig på en utförlig sjukdoms- och skadehistorik samt relevanta kliniska tester för just dina besvär. Som fysioterapeut undersöker jag funktionen i nerver, leder och muskler, det som kallas rörelseapparaten. Finns det ett behov av vidare utredning rekommenderar jag dig vidare till t ex läkare eller annan vårdgivare. Det kan ske t ex vid behov av röntgen eller misstanke om att besvären inte kommer från rörelseapparaten.

Behandling

Funktionsdiagnosen är oftast det behandlingen riktar in sig på. Den smärtande strukturen är oftast orsakad av ett rörelsemönster som inte är helt optimalt. Om man behandlar rörelsemönstret så att det blir så korrekt som möjligt finns det förutsättningar för den smärtande strukturen att läka ut, riktar man istället behandlingen på den smärtande strukturen fungerar det däremot oftast som vilken smärtstillande tablett som helst – det hjälper för stunden. Ibland är det dock den smärtande strukturen som orsakar det dysfunktionella rörelsemönstret, då måste det som gör ont behandlas först. Behandlingen innehåller alltid en del träning anpassat efter dina besvär. Ofta är fokus på träningen att hitta korrekta muskelaktiveringsmönster samt symmetri i stabiliserande muskler. Vid behov kompletteras träningen med t ex ledjustering med OMT- eller Mulligan-teknik, muskelbehandling eller tejpning specifikt utvalda för just dina besvär.