• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Ekipageanalys

Ekipageanalys

En heltäckande scereening av både dig och din häst

Vid en ekipageanalys kommer jag ut till ditt stall eller närliggande stall med tillgång till ridbana/ridhus. Jag kontrollerar både dig som ryttare, hästens rotation samt hur väl din sadel är anpassad till både dig och hästen. Utifrån vad testerna visar får du övningar att träna på både av- och uppsuttet för att hjälpa dig att sitta så stabilt som möjligt i sadeln.

Detta ingår:

  • Sitsanalys av ryttare
  • Kontroll av hästens rotation
  • Kontroll av sadelns anpassning till ryttaren och hästens rörelsecentrum
  • Kontroll av hur du använder din kropp till häst samt tips på hur du kan stabilisera upp dig
  • Övningar att träna på av- och uppsuttet

OBS! Bokning via telefon eller mail!