Tjänster

Tjänster som erbjuds hos How To Move Fysioterapi, för priser klicka här.

Fysioterapi/sjukgymnastik

För vem?

För dig med besvär av smärta, värk eller nedsatt rörlighet i någon del av kroppen och störs av det i vardagen.

Så går det till

Vid första besöket får du berätta om din sjukdoms-/skadehistorik, därefter gör jag en grundlig undersökning för att ta reda på smärtande struktur samt orsak till att strukturen gör ont. Utifrån detta och dina målsättningar lägger vi upp en gemensam behandlingsplan som vi fullföljer vid kommande besök.

Prestationshöjande fysioterapi

För vem?

För dig som upplever att du har svårigheter att utföra vissa träningsövningar på ett korrekt sätt på grund av t ex stelhet eller svårighet att få kontakt med vissa muskler, alternativt dig som får ont vid vissa träningsmoment men inte besväras av det onda i din vardag. Det kan till exempel vara en analys av din knäböjsteknik, med bedömning av din optimala fotposition och om rörlighet eller motorisk kontroll brister.

Så går det till

Här är tillvägagångssättet mer flexibelt utifrån dina besvär. Jag inleder med att ta sjukdoms- och skadehistoria och du får berätta om dina besvär. Därefter kan vi antingen göra en övergripande screening av din fysiska förmåga enligt Selective Functional Movement Assessment (SFMA) eller gå till gymmet för att utvärdera en eller ett par specifika rörelser och utifrån dem gå vidare med specifik ledundersökning. Behandlingsplan läggs upp baserat på undersökning och dina mål.

Ryttaranalys

Visste du att även hos ryttare och hästar på OS-nivå så kan man se att ryttarens snedheter och svagheter överförs deras hästar? Likaså har flera OS-ryttare och deras tränare märkt stor skillnad i hur de kommer ned i sadeln och kan inverka effektivare på hästen efter en kort period träning och fysisk genomgång av fysioterapeut.

Din kropp är ditt redskap för att kommunicera med hästen. Vad händer med hästen om din kropp inte fungerar som den ska? Mycket tid och pengar läggs ned på hästen, både i form av veterinärkontroller, equiterapeuter, utrustning och träningar m.m. När var senaste gången du kontrollerade din egen kropp eller gjorde något med din kropp för att ni som ekipage kan prestera bättre och att du kan ge din häst en behagligare upplevelse när du rider?

Sitsanalys

Sitsanalysen sker i första hand på mottagningen. Här går jag igenom dig som ryttare, testar din stabilitet i fötter, höfter, bål och axlar samt rörlighet i höfter, bröstrygg och axlar. Om besöket sker på mottagningen kan jag även undersöka och behandla eventuell smärtproblematik. Detta ingår:

 • Stabilitetstester
 • Rörlighetstester
 • Sittbensavtryck
 • Eventuell utökad undersökning av problem/smärtområde
 • Eventuell behandling av problem/smärtområde
 • Övningar att träna på av- och uppsuttet

Ekipageanalys

I ekipageoptimeringen kommer jag ut till ditt stall eller närliggande stall med tillgång till ridbana/ridhus. Då kontrollerar jag utöver dig som ryttare även hästens rotation samt hur väl din sadel är anpassad till både dig och hästen samt övningar uppsuttet för att hjälpa dig att sitta så stabilt som möjligt i sadeln. Detta ingår:

 • Sitsanalys av ryttare (se ovan)
 • Kontroll av hästens rotation
 • Kontroll av sadelns anpassning till ryttare och häst
 • Kontroll av hur du använder din kropp till häst samt tips på hur du kan stabilisera upp dig
 • Övningar att träna på av- och uppsuttet