• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Julkalender Lucka 24

Julkalender Lucka 24

Ni har nu följt med på 24 lärorika ”luckor” i den här VBR-inspirerade kalendern. Gått igenom hästens biomekanik, sadelns roll för häst och ryttare och ryttarens roll för hästens biomekanik – hur vi som ryttare kan använda vår kropp optimalt utifrån hästens förutsättningar! Visst är det coolt? Fyra saker kvar:

1. Tack!

Jag vill tacka för alla glada tillrop under resans gång, det har betytt enormt mycket för mig!

2. Uppmaning!

Sedan vill jag komma med en uppmaning – kom ihåg att hästens rotation är något dynamiskt, när den väl har ”släppt” sin grundrotation, vilket faktiskt bara behöver ta några få ridpass, kan hästen växla rotation med din tyngdpunkt. Då blir det väldigt viktigt att du som ryttare sitter centrerat, i och med att hästen kan byta rotation många gånger per pass! Och viktigast av allt – känn! Känn av hur hästen reagerar på just din kropp, dina hjälper och din sinnesstämning!

3. Inspiration

Här kommer lite inspiration från ett par av VBR:s förebilder inom ryttarvärlden. Kolla ryttarnas centrering, hur de fördelar vikten i svängarna och hur de genom detta uppnår en excellens som är underbar att se (kolla speciellt Marcus Ehning – hur han har kroppen i sista svängen!). Njut!

Charlotte Dujardin – Valegro

https://www.youtube.com/watch?v=DcDLLxgWa_Y

Marcus Ehning – Pret A Tout

4. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Carolina

Leave a Reply