• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Julkalender Lucka 22

Julkalender Lucka 22

Korrekt ställd och böjd via tyngdpunkten har du ingen utskjutande bog. På bilden Suvi Räsinen. Foto: Therese Hübner

Den utskjutande bogen!

Det här är ett problem som många ryttare lägger ned timmar på att lösa. Ofta tänker man att man måste bli bättre på att rama in hästen, ha den mer för hand och skänkel mm. Men det har en relativt enkel biomekanisk förklaring för vartdera varvet! Återigen är det skrivet utifrån en högerroterad häst.

Om du kan ställa och böja korrekt via din tyngdpunkt kan du hoppa balanserat utan tyglar!

Höger varv

Om hästen i grunden är roterad åt höger och vi dessutom förskjuter tyngdpunkten åt höger blir den ”för” roterad för spåret vi rider på. Vad händer då? I en tidigare lucka berättade jag att om hästen vänder halsen mycket kommer den rotera ryggen åt motsatt håll. Min teori är att hästen balanserar upp sig genom att ta huvudet och halsen mer inåt för att få hjälp att räta upp ryggens rotation och därmed är problemet med den utskjutande bogen skapat. Hur löser vi då detta? Börja med att rakrikta hästen för handen. Därefter kan du centrera hästens rotation genom att lägga vikten lite mer åt vänster även i höger varv, precis som jag beskrev igår. Ibland kan en lätt tillbakadragen ytterskänkel som nuddar lite på bröstkorgen hjälpa till att facilitera hästen för att hjälpa till att korrigera rotationen. Vips kommer problemet med den utskjutande bogen vara ett minne blott! Okej, det tar lite tid fortsatt, men här har du ett riktigt effektivt hjälpmedel att arbeta med.

Vänster varv

Hästen till vänster är en vänsterroterad häst med ryttare som försöker lägga tyngdpunkten åt höger.

I vänster varv kommer den högerroterade hästen ofta ha svårare att komma över i vänsterrotation. Det som är den utskjutande bogen här är alltså att hästen går kvar i högerrotation. När vi då försöker ställa och böja med hand och skänkel tar vi huvudet inåt med handen vilket ökar rotationen. Vi lägger också till innerskänkeln, vilket faciliterar eller blockerar bröstkorgen från att rotera in, vilket blir korrekt. Tillsammans blir det dock två motsägande hjälper. Eftersom hästens hals har en lång hävarm till hästens RÖRELSECENTRUM ger den störst utslag och hästen kommer fortsatt få svårare att rotera åt vänster. Lösningen blir att vi måste lägga tyngdpunkten lite tydligare åt vänster och vara starka nog att sitta kvar där. Gör vi det med rakriktad häst kan vi behöva stötta upp hästen lite med skänkel och yttertygel för att den inte ska välta inåt. När hästen kommer över i sin rotation kommer den få en korrekt ställning och böjning utan utskjutande bog och med fin lösgjord känsla.

Testa!

Gör samma övning som igår och se hur hästen svarar om du använder samma vikthjälp i de olika varven!

Morgondagens lucka

Imorgon går vi igenom tempo- och gångartsväxlingar med så små hjälper som möjligt.

Om julkalendern…

Det här är en julkalender baserad på forskning och sammanställt enligt tänket inom Vertikal Balanserad Ridning (VBR).