• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Julkalender Lucka 21

Julkalender Lucka 21

Ställ, böj och sväng via din tyngdpunkt

Vi har tidigare gått igenom sambandet mellan hästens rotation och sidoböjning, vi har också gått igenom hur du påverkar rotation och därmed sidoböjning via din tyngdpunkt. I gårdagens lucka fick du veta hur du på biomekaniskt korrekt sätt kan använda din kropp för att med så små medel som möjligt förskjuta tyngdpunkten. Idag sätter vi ihop allt!

Symmetrisk häst

När du rider kan du lätt påverka hästens rotation och därmed ställning och böjning via din tyngdpunkt. Om hästen är någorlunda symmetrisk i sin kropp och du sitter rakt över hästen blir den rakriktad. Du får jämnt påskjut från bakbenen och jämnt stöd i handen. Förskjuter du tyngdpunkten åt t ex höger kommer hästen rotera höger (du ”trycker undan” bröstkorgen med din tyngd och tornutskotten tippar åt höger). Som vi gick igenom tidigare är rotationen alltid kopplad till sidoböjning, vilket innebär att hästen per automatik ställer och böjer åt det håll du förskjutit tyngdpunkten – utan att du behöver använda hand eller skänkel. Tadaaaa – svårare än så är det inte! Eller?

Bilden till vänster visar falsk böjning, hästen ”knäcker av” i sidled i nacken och böjningen kommer inte igenom kroppen. Till höger visas korrekt böjning där hästen kommer igenom hela kroppen.

Naturlig rotation

Såvrigheten i det hela ligger i hästens naturliga rotation. Beroende på hur din häst är roterad i grunden kommer du behöva använda dina vikthjälper olika. Vi utgår återigen för det vanligaste – en högerroterad häst.

För det första!

Alltid när du rider enligt den här metoden utgår du ifrån en rakriktad häst. Du ska alltså inte tänka att du ska ställa och böja med handen eller skänkeln. Dom kan få understödja den primära hjälpen som kommer från vikten, och vikten ska alltså komma först. Om du gör så och börjar från mitten kommer du att få en korrekt ställning och böjning och undviker att hästen t ex skjuter ut bogen. Den utskjutande bogen kommer vi ta med i morgondagens lucka. Börjar du ställningen via handen kommer du med stor sannolikhet få en häst som ”knäcker av” sidledes i nacken och då roterar ryggen åt motsatt håll. Med andra ord svårt att få hästen korrekt böjd.

Vänster varv

Rider du på en volt i vänster varv ska du göra precis som du har lärt dig – lägg tyngdpunkten åt vänster för att få hästen vänsterroterad. Här krävs olika stor vikthjälp beroende på hur högerroterad hästen är och hur låst hästen är i sin rotation. Håll rakriktningen och din tyngdpunktsförskjutning, låt hästen ta det i sin takt, med andra ord lugnt, och ha tålamod. När hästen kommer över i vänsterrotation kommer du känna att du får din eftergift och hästen ”kommer igenom sig”. Utan att du gjort något med hand eller skänkel kommer då ställning och böjning per automatik. Till en början kanske det bara blir ett eller ett par steg i taget, men om du fortsätter konsekvent kommer hästen kunna hålla kvar balansen i sin vänsterrotation.

Höger varv

Här illustreras skillnaderna i hur krafter påverkar rotation vid korrekt och falsk böjning.

Här har vi luringen. I och med att hästen redan är högerroterad kommer du inte behöva få den mer högerroterad för att få en bra ställning och böjning. Många ryttare upplever att hästarna tränger med bogen i höger varv, det beror på att den är för roterad. Här behöver du alltså lägga tyngdpunkten lite åt vänster för att balansera upp så att hästen inte blir för roterad för det spår du valt att den ska gå på. Hur stor mycket du behöver föra över tyngdpunkten åt vänster är också det individuellt och beroende av hur roterad hästen är samt hur rörlig eller låst hästen är i sin rotation.

Rakriktning

Rakriktningen är precis som högervarvet, är hästen roterad kommer den vara det även när du rider på rakt spår om du inte balanserar upp den. Hästen kommer alltså inte driva eller spåra jämnt och ta jämnt stöd på raka spår om den kvarstår i sin rotation. Du kan alltså behöva lägga din tyngdpunkt lite lätt åt vänster även på raka spår för att balansera upp hästen.

Öppna ovanifrån. Här ser vi korrekt böjning med en lätt tyngdpunktsförskjutning åt vänster.

Minskat brus

När du är stadig i din hjälpgivning med tyngdpunkten och hästen blir stabil i att balansera upp sig i både höger. och vänsterrotation kommer du kunna utnyttja detta i olika tempon, olika gångarter och för att göra mer avancerade övningar, t ex skänkelvikningar, öppnor och slutor. Och tänk hur mycket enklare hjälpgivningen blir när du slipper involvera hand och skänkel i så simpla saker som ställa och böja hästen!

Testa!

Pröva gårdagens övning igen – men ta med rotationen i beräkningen. Testa alltså att balansera upp hästens rotation med att lägga tyngdpunkten åt samma håll men i olika grad, anpassat efter hästens rotation.

Morgondagens lucka

I morgondagens lucka kommer vi gå igenom något som många ryttare tampas med varje dag; vad som händer och hur man åtgärdar utskjutande bogar!

Om julkalendern…

Det här är en julkalender baserad på forskning och sammanställt enligt tänket inom Vertikal Balanserad Ridning (VBR).

Carolina

Leave a Reply