• +070-99 55 450
  • carolina@howtomove.se

Hästen

Hästen

Vet du vad hästens oliksidighet beror på?

De flesta känner till att hästar är oliksidiga, och det finns flera orsaker till detta. En av de orsaker som är viktigast för oss som ryttare att ta hänsyn till är att de oftast är roterade i bröstryggen, den del av ryggen där vi sitter.

Symtom på oliksidighet

Hästens rotation påverkar dess rörelsemekanik. Exempel på saker du som ryttare kan se och uppleva om hästen är sned är om hästen:

  • Har en tydligt starkare och svagare sida
  • Lättare skjuter ut bogen eller rumpan i ena varvet
  • Trycker inåt med bogen eller upplevs välta inåt
  • Hänger/biter sig fast i ena tygeln
  • Puttar sadeln i någon riktning
  • Har lättare att svänga i ena varvet
  • Vill ställa utåt i ena varvet

Påverkan på sadel och ryttare

Det påverkar även hur sadeln sitter på hästen, då den kan ha olika profil vid bogbladen på de olika sidorna, samt att ryggen kan vara lite lägre på ena sidan. Till exempel kan hästen få skav på ena sidan av ryggen för att den sidan är högre än den andra. Både rörelsemekaniken hos hästen, främst dess förmåga att sätta in bakbenet under sig, och att rygghalvorna kan vara på olika höjd påverkar dessutom hur vi som ryttare sitter.

1